Η λειτουργία και δράση του οργανισμού μας, δεν εξαρτάται από κρατικές ή άλλες επιχορηγήσεις, αλλά από την αγάπη και την προσφορά θυσίας πιστών χριστιανών, που εθελοντικά προσφέρουν από το χρόνο και τα χρήματά τους, για την υποστήριξη των προγραμμάτων μας. Όλες οι δραστηριότητές μας εξαρτώνται από ανθρώπους που μοιράζονται τους οραματισμούς, τη δεοντολογία και τους στόχους μας.

Η ανθρωπιστική βοήθεια ή όποια άλλη υπηρεσία, προσφέρεται εξίσου σε όλους τους ανθρώπους χωρίς φυλετικές, θρησκευτικές ή άλλες διακρίσεις.