Η AMG International σήμερα είναι μια παγκόσμια διακονία που συνδέει τους ανθρώπους με το ευαγγέλιο ενώ ικανοποιεί τις βαθύτερες πνευματικές και φυσικές τους ανάγκες για τα τελευταία 80 χρόνια!

Το όραμά μας είναι ότι κάθε κοινότητα σε κάθε έθνος στη γη θα λυτρωθεί και θα μεταμορφωθεί ριζικά από την αγάπη και το ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού.

Οι αξίες του οράματός μας

  • Η έμπνευση ελπίδας… είναι η βασική αξία του ευαγγελισμού
  • Η αποκατάσταση ζωών… είναι η βασική αξία για την εξυπηρέτηση των ανθρώπινων αναγκών
  • Ο μετασχηματισμός των κοινοτήτων… είναι η βασική αξία της εκκλησίας

Όλοι οι στόχοι μας… εξαρτώνται από τις παραπάνω αξίες .

  1. Δημιουργία διακονιών με σκοπό τη διάδοση του ευαγγελίου. Αυτός είναι ο λόγος που πραγματοποιούμε ευαγγελιστικές συναντήσεις χρησιμοποιώντας τη μουσική, τις εκδόσεις, το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση ή προγράμματα στο διαδίκτυο.
  2. Δημιουργία προγραμμάτων που εξυπηρετούν τις ανθρώπινες ανάγκες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εργαζόμαστε με πρόσφυγες, μετανάστες, άστεγους, θύματα εμπορίας ανθρώπων ή με άτομα που έχουν ανάγκη, παρέχοντας υπηρεσίες που θα μπορούσαν να τους ενσωματώσουν στις κοινότητες, τις εκκλησίες και τη χώρα μας.
  3. Υπηρεσία προς τους ανθρώπους της εκκλησίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συμμετέχουμε στην ίδρυση εκκλησιών, τη χριστιανική εκπαίδευση, το κήρυγμα, τη διδασκαλία ή την υπηρεσία στην τοπική εκκλησία (αυτό είναι απαραίτητο για όλους τους συναδέλφους μας), οργανώνουμε συνέδρια, κατασκηνώσεις ή σεμινάρια, εκδίδοντας βιβλία και άλλο υλικό.